Zawiadomienie o połączeniu Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o. ze spółką zależną FPP Osiedle Moderno Sp. z o.o.
29.08.2022

W nawiązaniu do podpisanego w dniu 29.04.2022 planu połączenia, w imieniu Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) informujemy, że z dniem 26.07.2022 r.  nastąpiło połączenie ze spółką FPP Osiedle Moderno Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana).

Połączenie nastąpiło poprzez przejęcie przez Spółkę Przejmującą Spółki Przejmowanej.

Połączenie Spółek zostało dokonane w trybie art. 492  § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych tj. poprzez przeniesienie całości majątku FPP Osiedle Moderno Sp. z o.o. na Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o.  (połączenie przez przejęcie).

Z dniem połączenia Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o.  wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki FPP Osiedle Moderno Sp. z o.o., w szczególności FPP stała się stroną wszelkich umów zawartych przez FPP Osiedle Moderno przed dniem połączenia oraz przejęła jej zobowiązania wobec klientów.

Od momentu połączenia całość dotychczasowych działań operacyjnych jest kontynuowana w ramach struktur Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o.

Zawiadomienie o połączeniu umieszczone zostało w załączniku poniżej.

Załącznik – Zawiadomienie o połączeniu

Wyszukiwarka
Mieszkań
Ilość pokoi
Piętro
Powierzchnia zakres