Stan zaawansowania prac budowlanych (listopad 2020)
05.11.2020

Wrocław, 31.10.2020r.

FPP informuje, że:

Stan zaawansowania realizacji projektu deweloperskiego Innova Concept wynosi: 96%. Zaawansowanie budowy budynku wynosi 95 %:

Ułożono kafle w częściach wspólnych. Trwa obróbka wind, montaż zabudowy meblowej oraz montaż drzwi do mieszkań. Wykonano posadzki w garażu oraz malowanie słupów garażowych. Trwają prace na patio związane z zagospodarowaniem terenu. Dostarczono elementy placu zabaw. Trwa wykonywanie bruków. Wykonano instalację wentylacji bytowej na dachu, instalację oddymiania i przeprowadzono próby. Zamontowano zawory do podlewania na tarasach oraz biały montaż w pomieszczeniu ochrony i w pomieszczeniu gospodarczym. Do zakończenia wentylacji korytarzy pozostał montaż anemostatów w zabudowach meblowych, które są w trakcie montażu. Montaż grzejników zmierza ku zakończeniu. Trwa montaż: paneli domofonowych przy wejściach do klatek oraz w mieszkaniach, opraw oświetleniowych na korytarzach, w klatkach schodowych oraz w zewnętrznych strefach wejściowych, opraw oświetleniowych w garażu, opraw oświetleniowych na rampie zjazdowej, fundamentów i słupów oświetleniowych w terenie zewnętrznym, elementów instalacji SSP (ręczne ostrzegacze pożarowe, sygnalizatory), pokryw koryt kablowych na dachu, instalacji odgromowej, czujników CO (tlenku węgla) w garażu, elementów instalacji oddymiania klatki schodowej (przyciski oddymiania i przewietrzania).

Zapraszamy do obejrzenia aktualnych zdjęć z postępu prac w zakładce galeria na stronie internetowej.

Dział marketingu i sprzedaży

Wyszukiwarka
Mieszkań
Ilość pokoi
Piętro
Powierzchnia zakres