Stan zaawansowania prac budowlanych (październik 2019)
08.11.2019

Wrocław, 31.10.2019r.

FPP informuje, że:

Stan zaawansowania realizacji projektu deweloperskiego Innova Concept wynosi: 44%

Zaawansowanie budowy budynku wynosi 31%:

Wykonano demontaż zabezpieczeń wykopu z jednoczesnym wykonaniem izolacji i obsypywaniem ścian kondygnacji -1, stan zaawansowania 99%. Zakończono roboty żelbetowe płyty fundamentowej, instalacji podposadzkowej , instalacji odgromowej i uziemiającej oraz konstrukcji ścian i słupów kondygnacji -1 . Wykonano 100% stropu nad kondygnacją -1. Ściany żelbetowe parteru klatek A-D 100%, klatek E-F  80%. Wykonano 90% ścian żelbetowych parteru. Równolegle wykonano 75% stropu nad kondygnacją parteru „na gotowo”, a 25% w trakcie szalowania i zbrojenia. Rozpoczęto roboty sanitarne tj. budowę zewnętrznej kanalizacji deszczowej przy rampie zjazdowej do budynku, odcinek od pompowni do studni D9. Wykonuje się sieć cieplną, zasilanie obiektu. Wykonano układ docelowy ciepłociągu, do zakończenia pozostają izolacja ciepłociągu i demontaż układu tymczasowego. Wykonywanie okablowania systemu sygnalizacji pożaru SSP w garażu -  montaż pętli technicznych i dozorowych które docelowo znajdą się pod ociepleniem z wełny.

Zapraszamy do obejrzenia aktualnych zdjęć z postępu prac w zakładce galeria na stronie internetowej.

Dział marketingu i sprzedaży

 

Wyszukiwarka
Mieszkań
Ilość pokoi
Piętro
Powierzchnia zakres